top of page

 צילומי משפחה וילדים

היי! אז איך נראה היום שלכם?

קמים בבוקר, מתארגנים לעבודה ולגנים, חוזרים מהמסגרות, רצים לחוגים, לארוחות הערב, למקלחות, לערימות הכביסה שעוד מחכה לה שם. מוכר לכם? כן, גם לי מוכר מאוד!

כאמא וגם כצלמת, אני מודעת לרצון הגדול לעצור לפעמים את "המירוץ הגדול" ולהנציח את הרגעים הקטנים שלנו, שלכם. ובדיוק בשביל זה, נועדו צילומי משפחה- לצלם את מי שאתם באמת! צילומי משפחה מתקיימים בטבע או אצלכם בבית, בבוקר או אחה"צ, בחורף ובקיץ והכל באור טבעי, בכיף גדול ועם האנשים שאתם הכי הכי אוהבים ואיתי!

לכל החבילות

צילומי משפחה
צילומי משפחה
The Rothschilds-220
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
The Zafrir׳s-147
צילומי משפחה
f 177)
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
צילומי משפחה
bottom of page